Mapa web
Youtube
Instagram
UNED

Secretaría contable

Horario: Período lectivo Mañás: luns a venres de 8 a 15 h. Período non lectivo: luns a venres de 8 a 14 h. A Secretaría contable forma parte do servicio de tramitación económica do Centro. Nel se levan a cabo as labores de administración contable como a emisión de pagos e realización de cobros, rexistro de operacións correntes, xestión de cheques e transferencias xestión de contas bancarias e todo aquelo vinculado á acción contable que permite unha correcta coordinación entre os diferentes proveedores e as necesidades do Centro Asociado. 

Educación, 3 15011 A Coruña - (A Coruña). Tel. 981 14 50 51 info@a-coruna.uned.es