Mapa web
Youtube
UNED

Xunta Reitora

O Consorcio do Centro está composto por representantes da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, Concello da Coruña, Concello de Ferrol, Sede Central da UNED e representantes dos distintos sectores da comunidade universitaria do Centro Asociado UNED-A Coruña. A Presidencia recae, con carácter rotatorio e bianual entre as institucións representadas.

Composición

Presidente (ata o 31 de xullo de 2020):

Sr. D. Angel Mato Escalona

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Ferrol.

Por delegación:

Sra. Dª Ana Lamas Villar

Vicepresidente 1º:

Sr. D. Román Rodriguez González

Conselleiro de Educación da Xunta de Galicia.

Por delegación:

Sr. D. José Alberto Díez de Castro.

Secretario Xeral de Universidades.

Vicepresidente 2º

Sra. Dª. Inés Rey García

Alcaldesa do Excmo. Concello da Coruña.

Por delegación:

Sr. D. Jesús Javier Celemín Santos

Vocales:

Sr. D. Ricardo Mairal Usón.

Reitor da UNED

Sr. D. Jesús de Andrés Sanz

Vicerreitor de Centros Asociados.

Sra. Dna. Rebeca de Juan Díaz

Secretaria Xeral da UNED

Sr. D. Germán Carro Fernández.

Director do Centro.

D. Francisco Javier Diez Redondo

Representante de Profesores Titores.

Dª. Noelia Moreta Liñares

Representante  de Estudantes do Centro.

Dª. Isabel Sánchez Carreira

Representante do P.A.S.

Secretaria:

Dna. Ana Mónica Novo García.

Secretaria do Centro Asociado UNED-A Coruña.

Información coronavirus COVID-19 UNED A Coruña+info
Información Evaluación 2020+info
Horarios+info
Atención Presencial con Cita Previa+info
Clases online UNED SéniorPlan de Acollida 2020-21 - pequeno
Educación, 3 15011 A Coruña - (A Coruña). Tel. 981 14 50 51 info@a-coruna.uned.es