Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

Declaración de política de calidade

A política do Centro Asociado UNED-A Coruña respecto da calidade é a de subministrar o servizo de formación académica de acordo cos requisitos establecidos polo Padroado, as directrices metodolóxicas da sede central da UNED, as necesidades dos nosos estudantes e as demandas da sociedade, sen aceptar ningún compromiso que poida afectar á calidade de devandito servizo.

Para iso, a Dirección do Centro comprométese a cumprir esta Política de Calidade, que ten por obxecto final a aplicación do Sistema de Xestión da Calidade do Centro, co fin de implantar unha política de mellora continua no mesmo.

De igual xeito, comprométese a garantir que se respecten, por todas as persoas que integran o Centro, as disposicións descritas no Manual de Calidade de Centros Asociados da UNED.

Con este fin, a Dirección do Centro realizará de forma periódica a avaliación da aplicación e a eficacia destas disposicións.

Ademais, a Dirección do Centro, dentro deste marco de calidade, asume o fomento da cooperación, igualdade e respecto con todos os membros da comunidade universitaria a fin de que se alcancen todos os obxectivos marcados e que os nosos estudantes e a sociedade reciban mellóraa atención e servizo pola nosa banda.

D. Germán Carro Fernández

Director do Centro Asociado UNED-A Coruña

Horario de verano. A partir del 10 de junio el horario de atención al público será de 9:00 a 13:30 horas. Excepcionalmente durante la semana de exámenes del 2 al 7 de septiembre los servicios abrirán mañana y tarde en su horario habitual.
Nexus Event SAEE UNED A Coruña 2024+info
Compra tus libros. Pedido on line. Librería UNED A Coruña +info
Educación, 3 15011 A Coruña - (A Coruña). Tel. 981 14 50 51 info@a-coruna.uned.es