Mapa web
Youtube
UNED

Consellos antes de matricularte

Se estás a pensar en matricularte na UNED, estes recursos poden resultarche de utilidade:

É importante tamén que coñezas o número de convocatorias de que dispós.

Os estudantes de ensinanzas oficiais de Grado, Enxeñerías, da UNED dispoñen dun número máximo de seis convocatorias por materia.

Para os efectos de limitación de convocatorias, nesta Universidade unicamente se computan a convocatoria de setembro e a dos exames extraordinarios de fin de carreira a aqueles que se presenten a estas, polo que non é necesaria a renuncia expresa en caso de non se presentar a exame. Os exames de febreiro e de xuño teñen o valor de proba presencial realizada durante o curso, pero non "corren" convocatoria.

Nos Cursos de Acceso Directo á Universidade non existe límite de convocatorias.

O estudante, tanto da UNED coma se procede doutra Universidade, que teña esgotados seis ou máis convocatorias nunha ou varias materias, se vai continuar cursando a mesma carreira, ten que solicitar convocatoria adicional (de graza).

En relación cos Másteres universitarios, consultar as Normas de permanencia en Másteres.

Educación, 3 15011 A Coruña - (A Coruña). Tel. 981 14 50 51 info@a-coruna.uned.es