Mapa web
Youtube
Instagram
UNED

Material dispoñible e ordenación do fondo

A colección documental está consituída por:

  • Un fondo multidisciplinar representativo de todas as materias que se imparten na Universidade.
  • Unha colección de referencia.
  • Un fondo local.
Os fondos bibliográficos poden consultarse nos ordenadores de acceso público na biblioteca ou en internet. Pulsa aquí para acceder a eles.

Como están ordenados os libros?

A maior parte do fondo bibliográfico está colocado seguindo unha clasificación por materias: a CDU (Clasificación Decimal Universal). A cada materia correspóndelle un número. Deste xeito, ordénanse xuntos os documentos que tratan da mesma materia. Este número utilízase para formar a signatura, impresa na etiqueta pegada no lombo do libro.

Na signatura figura:

  • O número da CDU.
  • As tres primeiras letras do apelido do autor. Empréganse para ordenar alfabeticamente os documentos que tratan da mesma materia e teñen o mesmo número de clasificación.
  • As tres primeiras letras do título, que tamén serven para manter a orde alfabética. A indicación entre corchetes "[...]" indica que o libro ten un material anexo. Solicítao no mostrador da biblioteca.
Educación, 3 15011 A Coruña - (A Coruña). Tel. 981 14 50 51 info@a-coruna.uned.es