Mapa web
Youtube
Instagram
UNED

Preguntas máis frecuentes

1- Que horarios de apertura/peche ten a Biblioteca?

 A biblioteca abre de luns a venres, de 10 a 14h e de 16 a 20:30 h.

A sala de lectura abre de luns a xoves de 9:30 a 21:00 h e o venres de 9:30 a 20:30 h. 

Durante o verán, tanto a biblioteca como a sala de lectura, abren só pola mañá.

2- Que requisitos se esixen para obter o carné da Biblioteca?

Estar matriculado na UNED no curso vixente e dispor do carné de alumno da UNED (obtense na secretaría do Centro). Non é necesario darse de alta na biblioteca. O carné é válido durante un curso académico.

3- Como sei se hai un documento na Biblioteca?

É precise que busques o documento no buscador da biblioteca e así saberás se dispomos deste documento no fondo da biblioteca, que condicións de préstamo ten (15 días, unha semana, consulta en sala), até cando está prestado e a signatura topográfica para localizalo na estantería.

4- Cantos libros podo sacar en préstamo e durante canto tempo?

Préstanse cinco libros durante 15 días, que se poden renovar outros 15 días a través da web ou por teléfono. Os documentos audiovisuais préstanse unha semana e non se poden renovar.

5- Que podo facer cando un libro que preciso está prestado e fóra de prazo?

O persoal da biblioteca encárgase de reclamar os libros que están fóra de prazo, mais sempre podes comentarnos (no mostrador, por teléfono, a través do correo electrónico) calquer incidencia que detectes para que poidamos axilizar o proceso.

6- Pódense reservar libros?

 

As reservas realízaas o alumnado a través do buscador da biblioteca na web, seleccionando solicitud en la pestana opciones.

As reservas poden ser de libros prestados ou de libros dispoñibles para préstamo na estantería.

Cando o libro estea dispoñible, porémonos en contacto contigo a través do correo electrónico da UNED e terás un prazo de dous días para vir a recolllelo.

7- Intentei renovar un libro e o sistema non me deixou, que pasou?

Pode ser por diferentes motivos:

- Non estás matriculado no curso vixente.

- Devolviches documentos con retraso e tes unha sanción que non te permite, momentaneamente, retirar libros ou facer renovacións.

- O libro está reservado para outra persoa usuaria.

- Superaches o número de renovacións (máximo unha a través da web).

8- Existe conexión wi-fi?

En todo o Centro existe unha conexión wi-fi, solicita o contrasinal no mostrador da biblioteca.

9- Necesito un libro que non está na Biblioteca, que podo facer?

Podes solicitarnos un libro que estea noutra biblioteca da UNED. Tes que ter en conta que o préstamo depende doutra biblioteca e que non se prestan libros que sexan bibliografía básica dalgunha asignatura ou cun prazo de préstamo de unha semana.

Educación, 3 15011 A Coruña - (A Coruña). Tel. 981 14 50 51 info@a-coruna.uned.es