Mapa web
Youtube
Instagram
Campus UNED

Manuais e Guías

No Manual de acollida de titores resúmese a información esencial de interese sobre a UNED, o Centro Asociado de A Coruña e a organización básica da titoría.

A información sobre a tipoloxía das titorías, complátase codocumento aprobado no Consello de Goberno da UNED de 7 de marzo de 2012, de "Orientacións adicionais sobre modalidades de titoría nos grados". Podes consultalo, aquí.

Na Guía básica e na Guía oficial de acceso a Campus UNED, aLF e INTECCA, están o teu dispor tódolos recursos para sacar o máximo partido ós medios telemáticos nas tuas titorías.

 No Manual de prácticas de laboratorio  quedan recollidos os aspectos esenciais das prácticas de laboratorio da plataforma qDocente Prácticas referidos ás prácticas experimentais.

No Manual de prácticas profesionais quedan recollidos os aspectos esenciais dlas prácticas profesionais da plataforma qDocente Prácticas referidos ás prácticas profesionais curriculares.

Guía AGORA profesorado titor V.1.

Na Normativa de seguridade, os aspectos básicos para o bo emprego da información da UNED.

Educación, 3 15011 A Coruña - (A Coruña). Tel. 981 14 50 51 info@a-coruna.uned.es