Mapa web
Youtube
UNED

Mapa web

 • Vídeos
 • Horarios
 • O teu centro
 • Campus Noroeste
 • Benvida
 • Ónde estamos
 • Misión e valores
 • Historia
 • Estrutura organizativa
 • Xunta Reitora
 • Acordos adoptados
 • Xunta Reitora
 • Institucións
 • Órganos de goberno
 • Claustro
 • Eleccións a Claustro
 • Consello de Centro
 • Órganos unipersoais
 • Persoal docente
 • Persoal de administración e servizos
 • Representantes de estudantes
 • Servizos
 • Secretaría contable
 • Contacto
 • Secretaría
 • Contacto
 • Modelos de instancias Centro Asociado
 • Modelos de instancias da sede central
 • Validacións
 • Biblioteca
 • Importante. COVID-19
 • Preguntas máis frecuentes
 • Material dispoñible e ordenación do fondo
 • Acceso ao catálogo e renovacións
 • Bibliografía electrónica
 • Normativa e formularios
 • Servizos presenciais
 • Servizos na web
 • Desiderata
 • Guías BibUned
 • Catálogo Biblioteca UNED Ferrol
 • Libraría
 • Pedidos online
 • Información xeral
 • Condicións do servizo
 • Horario de verano
 • Reprografía
 • COIE
 • Novas
 • Que é o COIE?
 • Enquisa sobre necesidades formativas e de orientación
 • Que che ofrece o COIE?
 • Orientación para o emprego e a inserción laboral
 • Orientación para o emprendemento
 • Orientación académica
 • Queres estudar na UNED?
 • Orientación profesional
 • Saídas profesionais
 • Formulario de consulta
 • Servizos informáticos
 • Coordinador Tecnolóxico, Xestores Tecnolóxicos
 • Laboratorio de Informática I
 • Rede wifi nos Centros Asociados
 • Cafetería
 • Recursos multimedia
 • ¿Qué podo estudar?
 • Formación regrada
 • Grados combinados
 • Master secundaria
 • Graos EEES
 • Grado en Administración y Dirección de Empresas
 • Grado en Antropología Social y Cultural
 • Grado en CC. Jurídicas de las Adminitraciones Públicas
 • Grado en Ciencia Política y de la Administración
 • Grado en ciencias ambientales
 • Grado en Criminología
 • Grado en Derecho
 • Grado en Economía
 • Grado en Educación Social
 • Grado en estudios ingleses: Lengua, Literatura y Cultura
 • Grado en Filosofía
 • Grado en Física
 • Grado en Geografía e Historia
 • Grado en Historia del Arte
 • Grado en Ingeniería Eléctrica
 • Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática
 • Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Información
 • Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
 • Grado en Ingeniería Informática
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Grado en Lengua y Literatura españolas
 • Grado en Matemáticas
 • Grado en Pedagogía
 • Grado en Psicología
 • Grado en Química
 • Grado en Sociología alerta
 • Grado en Trabajo Social
 • Grado en Turismo
 • UNED ASISS
 • Másteres EEES
 • Curso de Acceso
 • Acceso por acreditación de experiencia profesional
 • Maiores de 25 anos
 • Maiores de 45 anos
 • Proba libre de acceso
 • Formación permanente. Idiomas.
 • Extensión Universitaria
 • CUID. Idiomas
 • Horarios provisionales CUID 2019-20
 • UNED  Aberta
 • Formación Permanente e profesional
 • Acceso directo á Universidade (estudantes de sistemas educativos UE e Estados con convenio)
 • Cursos de verán
 • UNED Sénior
 • Regulamento UNED Sénior
 • Informes e xeneralidades
 • Particularidades da UNED Sénior de A Coruña
 • Contacto
 • Como me matriculo
 • Cómo e ónde matricularse
 • Consellos
 • Orientacións para unha boa matrícula
 • Admisión
 • Prezos
 • Transparencia
 • Transparencia na contratación e selección
 • Procedementos de selección de persoal
 • Selección de profesores titores
 • Selección de PAS
 • Perfil do contratante
 • Trasparencia económico-financeira
 • Orzamento
 • Liquidación orzamentaria
 • Control externo
 • Control interno
 • Memoria de actividades
 • Xunta Reitora
 • Guías
 • Quero ser alumno
 • Información básica
 • ¿Qué podo estudiar?
 • Consellos antes de matricularte
 • Admisión e matrícula 2020-2021
 • Que é a admisión?
 • Como me matriculo?
 • Prazos curso 2020-2021
 • Prezos públicos
 • O teu centro
 • Bolsas
 • Son alumno ou ex alumno
 • Manuais e Guías
 • O teu Centro
 • Información académica
 • Recoñecemento  de créditos
 • Practicas profesionais
 • Información das prácticas curriculares nos graos da UNED
 • Prazas de prácticas curriculares dispoñibles en UNED A CORUÑA
 • Prácticas extracurriculares
 • Oferta de estudos
 • Calendario académico
 • Calendario académico
 • Titorías
 • Acceso a Akademosweb
 • Modalidades de titoría
 • Horarios
 • Contacto titores
 • Información técnica de interese
 • Guía de instalación da APP UNED AVISOS
 • Avisos, ausencias y recuperaciones
 • Prácticas de Laboratorio
 • Exames
 • Revisión de exames
 • Cómo examinarse
 • Depósito de exames
 • Consulta de calificacións
 • Comunicación automática
 • Exames adaptados
 • Formularios sobre exames
 • Solicitude de exame no Centro
 • Exames extraordinarios Fin de carreira
 • Solicitude de revisión de exames
 • Solicitude de exames de reserva
 • Certificados
 • Cursos virtuais
 • Delegación de estudantes
 • Orlas curso 2019-2020
 • Buzón del delegado
 • Boletín "Faro do saber A Coruña"
 • Asociación de Antigos Alumnos e Amigos da UNED
 • Obtención do identificador de estudante
 • UNED Aberta
 • Bolsas
 • Convocatorias de Bolsas do Centro Asociado.
 • Convocatorias xerais
 • Son Titor
 • Convocatoria curso 2020/21
 • Normativa
 • Servizos do centro
 • Trámites administrativos
 • Desiderata
 • Representantes dos titores
 • Acceso aos cursos virtuais
 • BICI
 • Depósito de exames
 • Información académica
 • Modalidades de titoría
 • Información técnica de interese
 • Horarios
 • Calendario académico
 • AkademosWeb
 • Acceso a AkademosWeb
 • Manuais e Guías
 • Aula de Ferrol
 • Biblioteca
 • Cursos e actividades
 • Calidade
 • Declaración de política de calidade
 • Misión e valores
 • Acreditacións
 • Cursos e actividades
 • Condicións e procedemento de devolucións
 • Declaración de itinerario
 • Formulación de propostas
 • Bonificacións
 • Cursos de extensión universitaria e divulgación cultural
 • Emisiones UNED A CORUÑA
 • UNED Senior
 • Clases online UNED Sénior A Coruña
 • Materias UNED Sénior
 • Educación Física y Gimnasia
 • Historia
 • Informática
 • Inglés
 • Lanoterapia
 • Medicina
 • Música
 • Recursos Naturais
 • Actividades formativas complementarias
 • Colaboracións
 • Día das Letras Galegas
 • Día del libro 2020
 • Recursos documentales y audiovisuales
 • Cursos de verán
 • Outras propostas culturais
 • Web do ciclo de conferencias "Investigacións e prácticas habituais en Filosofía"
 • Normativa
 • Outra normativa
 • Regulamento de Organización e Funcionamento
 • Comunicación
 • Información coronavirus COVID-19
 • Alerta sobre bulos y fake news sobre el COVID-19
 • Atención Presencial con Cita Previa
 • Contacto con los servicios de A Coruña y Ferrol
 • Recursos y consejos psicosaludables para afrontar la alerta sanitaria en casa
 • Teléfonos de interés para asistencias técnicas
 • Enlaces de interés
 • Universidades Españolas
 • Ámbito Académico
 • Ámbito Institucional
 • Centros Asociados
 • Blogs
 • Blog UNED Sénior
 • Blog Delegación de alumnos UNED A Coruña
 • Blog 25 años UNED A Coruña
 • Medios de Comunicación
 • Apariciones en los medios
 • Noticias, crónicas, entrevistas...
 • Boletines
 • Boletín Interno de Coordinación Informativa (B.I.C.I.)
 • Boletín Centro de Medios Audiovisuales (C.E.M.A.V.)
 • Recursos Audiovisuales
 • Cadena Campus
 • Videoteca
 • Canal UNED
 • Otros recursos audiovisuales
 • Actos
 • Actos Curso 2019/2020
 • Acto Oficial de Apertura do Curso 2019/2020
 • Actos Curso 2018/2019
 • Acto Oficial de Apertura de Curso 2018/2019
 • Actos Curso 2017/2018
 • Acto Oficial de Apertura de Curso 2017/2018
 • Actos Curso 2016/2017
 • Acto Oficial de Apertura de Curso 2016/2017
 • Actos Curso 2015/2016
 • Acto Oficial de Clausura de Curso UNED Sénior A Coruña
 • Acto Oficial de Apertura de Curso Académico 2015/2016
 • Actos Curso 2014/2015
 • Información coronavirus COVID-19 UNED A Coruña+info
  Información Evaluación 2020+info
  Horarios+info
  Atención Presencial con Cita Previa+info
  Clases online UNED Sénior
  Educación, 3 15011 A Coruña - (A Coruña). Tel. 981 14 50 51 info@a-coruna.uned.es